МК
Православни подсетник
Права за преузимање и објављивање Православног подсетника

Приметили смо да се наше идејно решење Православног подсетника, дела Црквени календар и његових припадајућих функција појавило у истом графичком, организационом и функционалном облику на другим православним сајтовима. Такође и текстови које смо ми изворно написали. То је добар знак да смо направили нешто што је препознато и прихваћено. Оно што нам је жао што нигде није споменуто да је преузето од нас, што би био нормалан корак ка међуредакцијској сарадњи даљем заједничком унапређивању садржаја.

С обзиром да Православни подсетник постоји да би помогао у ширењу православља, омогућујемо свакоме да преузме и да на својој веб страни примени преузето графичко решење, као и текстове које смо ми написали. Оно што тражимо од вас, као браће православаца, је да узвратите тако да на дну странице ставили да је презето са www.mikroknjiga.rs, и да нам јавите. Бог помогао!

© Микро књига 1984-2024