МК
Православни подсетник
МК
Молитве
Символ вере
Символ вере на црквенословенском

Символ вере

1. Верујем у једнога Бога Оца, Сведржитеља, Творца неба и земље и свега видљивог и невидљивог.

2. И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Божијег,
Јединородног, од Оца рођеног пре свих векова;
Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог; рођеног, а не створеног, једносуштног Оцу, кроз Кога је све постало;

3. Који је ради нас људи и ради нашег спасења сишао са небеса, и оваплотио се од Духа Светога и Марије Дјеве, и постао човек;

4. И Који је распет за нас у време Понтија Пилата, и страдао и био погребен;

5. И Који је васкрсао у трећи дан, по Писму;

6. И Који се вазнео на небеса и седи са десне стране Оца;

7. И Који ће опет доћи са славом, да суди живима и мртвима, Његовом царству неће бити краја.

8. И у Духа Светога, Господа, Животворног, Који од Оца исходи, Који се са Оцем и Сином заједно поштује и заједно слави, Који је говорио кроз пророке.

9. У једну свету, саборну и Апостолску Цркву.

10. Исповедам једно крштење за опроштење грехова.

11. Чекам васкрсење мртвих.

12. И живот будућег века. Амин!


Символ вере на црквенословенском

1. Вјерују во јединаго Бога Отца, Сведержитеља, Творца небу и земљи, видимим же всјем и невидимим.

2. И во јединаго Господа Исуса Христа, Сина Божија, јединороднаго, иже от Отца рожденаго прежде всјех вјек; свјета от свјета, Бога истина от Бога истина, рождена, не сотворена, јединосушчна Отцу, имже всја биша.

3. Нас ради человјек и нашего ради спасенија сшедшаго с небес и воплотившагосја от Духа Свјата и Марији Дјеви и вочеловјечшасја.

4. Распјатаго же за ни при Понтијстјем Пилатје и страдавша и погребена.

5. И воскресшаго в третиј ден по писанијем.

6. И возшедшаго на небеса и сједјашча одеснују Отца.

7. И паки грјадушчаго со славоју судити живим и мертвим, јегоже царствију не будет конца.

8. И в Духа Свјатаго, Господа, животворјашчаго, иже от Отца исходјашчаго, иже со Отцем и Сином споклањајема и славима, глаголавшаго пророки.

9. Во једину, свјатују, соборнују и апостолскују церков.

10. Исповједују једино крешченије во остављеније грјехов.

11. Чају воскресенија мертвих;

12. И жизни будушчаго вјека.

Амин.